fbpx

Podmínky zpracování osobních údajů

Home » Podmínky zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Radek Havlíček provádí zpracování Vašich osobních údajů, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je OSVČ Radek Havlíček se sídlem Radimovice u Želče 56, Tábor, 390 02, identifikační číslo: 00719412, Zapsán u Městského úřadu v Táboře – č. 330801.
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa Příběnická 1105, Tábor, 390 01, adresa elektronické pošty havlicek.radek@gmail.com, telefon 774 838 766.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy – odpověď na Váš dotaz z formuláře.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů nebudou žádné další subjekty.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu.